Denna artikel är en annons

Vill vara ledande i cityutveckling

– Trots att vi är verksamma i städer som Stockholm, Göteborg, Örebro, Karlstad, Jönköping och Linköping så kommer Norrköping alltid vara vår hemmaplan, säger Christian Claesson, regionchef hos Lundbergs.

Lundbergs har länge varit drivande i stadens utveckling. Kontor, handel, bostäder – allt i Norrköpings centrala delar. Fastighetsägaren tar gärna ansvar när det gäller att skapa en hållbar utveckling i city, men det måste ske i samverkan med andra. Just nu tillförs stadskärnan 400 lägenheter genom bostadsprojektet Kvarnbacken.

Med allt som är på gång här i Norrköping växer en framåtanda som är påtaglig. Det är onekligen positiva och spännande vindar som det gäller att fånga upp och driva i rätt riktning. Långsiktighet och hållbarhet är varandras förutsättningar.

 

Det säger Christian Claesson, nytillträdd regionchef hos Lundbergs. Han började som affärsområdeschef inom handel för drygt ett år sedan, men tar nu nästa steg i karriären.

 

– Fantastiskt roligt och utmanande, förstås! Lundbergs är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige med centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler på strategiska orter.

 

Det är i Norrköping som huvudkontoret finns och det var också här som Lars Erik Lundberg en gång startade företaget i en lägenhet år 1944. Sedan dess har så klart mycket hänt. Men något som inte förändrats, utan snarare befästs, är målet att bidra till stadens utveckling.

 

– Med kontor, handel och bostäder har vi tre stabila affärsben. Samtidigt är vi en stor aktör. Därför känner vi att vi kan och verkligen vill axla ansvar för en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Inte minst i stadskärnan, säger Christian Claesson.

 

Han lyfter fram samverkan som en nyckelfråga. Det gäller samarbete med privata aktörer men lika viktig är relationen med Norrköpings kommun.

 

– Eftersom vi alla värnar om stadskärnan och positiv utveckling är det avgörande att vi träffas och för en dialog, så att vi också hittar en gemensam vision och samsyn. Det här är grundläggande och något som vi verkligen värdesätter.

 

Lundbergs innehav i Norrköping är omfattande och innebär i siffror 65000 kvadratmeter kontor och 45000 kvadratmeter handelsyta. Hit hör stora kontorsytor i centrala staden men också handelsytor i välkända Spiralen, Linden och Lyckankvarteren.

 

En aktuell fråga vad gäller just handel är hur externhandel och E-handelns framfart påverkar stadskärnans handelsutbud. Christian Claesson menar att det är en utmaning, men samtidigt en möjlighet att växa sig starkare.

 

– Vi måste inse att kundens preferenser är det styrande och jag ser att de nämnda shoppingmöjligheterna har olika platser att fylla i framtiden. Viss typ av handel passar bättre i city medan vissa delar passar bättre i externlägen. Eftersom city är stadens motor och hjärta och handeln är en vital del av dess själ, är det otroligt viktigt att vi nu slår vakt och funderar över vilken stadskärna vi vill ha.

 

Christian Claesson tror att det kommer att bli allt viktigare att skapa kundupplevelser och mervärde i city. Fler välkomnande sittplatser, gratis toalettbesök, laddningsplatser för telefonen är exempel på enkla lösningar att satsa på. Större insatser handlar däremot om att bygga kluster som skapar tydlighet och får handelsplatsen att hänga ihop.

 

– Puls och rörelse, inspirerande shopping, kultur, nöje och restauranger är citys spetsegenskaper som du inte hittar någon annanstans. I Stockholm och Göteborg blir det allt vanligare med mode- och restaurangkluster. Exempelvis Biblioteksgatan i Stockholm. Det är dags att vi börjar hitta liknande lägen och lösningar även här.

 

Vi har börjat denna resa och går åt rätt håll, försäkrar Christian Claesson. Det finns många goda krafter som vill utveckla och förnya city. Mycket kommer att hända framöver, även i fråga om bostadsbyggande.

 

Med projektet Kvarnbacken vid Industrilandskapet kommer Lundbergs snart att ha uppåt 2000 lägenheter. Planerad inflyttning är hösten 2018 för de 392 nya hyresrätterna.

 

– Genom att bygga centralt blir det fler människor som rör sig i city, vilket naturligtvis också påverkar stadskärnan positivt. På så sätt bidrar vi till en hållbar förtätning av innerstaden, något vi kommer att fortsätta med i våra kommande projekt, avslutar Christian Claesson.