Denna artikel är en annons

Vi vill bidra till Norrköpings fortsatta utveckling och tillväxt

Det är en engagerad och glad vd för Länsförsäkringar Östgöta som berättar om satsningarna som bolaget gör i Norrköping. Med sitt breda helhetserbjudande inom bank, försäkring och fastighetsförmedling vill man vara en av aktörerna som bidrar till Norrköpings fortsatta utveckling och tillväxt.

Våren 2017 blir riktigt spännande och viktig för oss. Då öppnar vi ett helt nytt fullsortimentskontor i nya ”Magnentus Tower” i Norrköping, säger Länsförsäkringar Östgötas vd Sven Eggefalk, som tillträdde vd-posten i mars 2015. Han berättar om vikten av att bolaget ska vara nära och tillgängligt för östgötarna.

 

– Vi vill träffa kunderna personligt och nära, oavsett om det sker på våra kontor, via telefon eller våra digitala kanaler. Därför satsar vi nu på ett nytt lättillgängligt kontor i centrala Norrköping samtidigt som vi finns kvar med ytterligare ett kontor i Ingelsta.

 

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag, vilket innebär att man ägs av cirka 220 000 östgötar som tillika är kunder. Bolaget grundades för 175 år sedan med en idé om att ta ett gemensamt ansvar och stötta varandra ekonomiskt om någon drabbades av brand eller skada.

 

– Man kan onekligen säga att vår affärsidé är hållbar eftersom verksamheten i grunden bygger på samma princip nu som då. Men idag är vi ett modernt bolag med stort fokus på framtiden, och har utökat vårt erbjudande till att täcka allt inom försäkring, bank, och fastighetsförmedling, säger Sven Eggefalk.

 

Det är uppenbart att stora delar av Östergötland befinner sig i stark tillväxt. Det är bara att räkna antalet byggkranar som sticker upp och som kommer att göra det framöver. Bara i Norrköping beräknas det byggas tusentals nya bostäder och med det kommer nya arbetstillfällen att skapas. Det är en av anledningarna till att Norrköping och angränsande kommuner är så viktiga för Länsförsäkringar.

 

– Vi vill vara med och utveckla regionen för såväl invånare som företagare. Bredden i vårt erbjudande behövs på en tillväxtmarknad som Norrköping, säger Sven Eggefalk och lyfter fram de unika fördelarna med att vara ett lokalt engagerat bolag. Vi känner till vårt län och lägger hela vårt engagemang och fokus här i Östergötland.

 

Länsförsäkringar Östgötas vision hand­lar om att skapa trygghet och möjligheter tillsammans med och för östgötarna. Att personligt erbjuda enkla tjänster och produkter som skapar trygghet är därför bolagets fokus. Ett av de främsta målen är att ha marknadens mest nöjda kunder. Där är vi nu, säger Sven Eggefalk, inte utan viss stolthet.

 

Enligt Svenskt Kvalitetsindex hade Länsförsäkringar 2016 de mest nöjda privatkunderna inom bank, försäkring och pension. Bolaget har även fått höga betyg när det gäller samhällsengagemang och hållbarhetsfokus, två nya områden som Svenskt Kvalitetsindex tittar på.

 

– Det känns fantastiskt bra och visar att vi satsar rätt med våra skadeförebyggande insatser, till exempel Sveriges största Brandövning, nattfotboll, trafiksäkerhet med mera. På flera olika sätt vill vi vara med och bidra till trygghet i Östergötland, säger Sven Eggefalk.

 

Avslutningsvis passar han på att hälsa alla varmt välkomna till ett av Norrköpings nya riktmärken ”Magnentus Tower” på Hospitalsgatan 3, där Länsförsäkringar Östgötas nya kontor invigs våren 2017.

Vi vet att bredden i vårt erbjudande behövs på en tillväxtmarknad som Norrköping.”

Länsförsäkringar Östgötas vd Sven Eggefalk.

Våren 2017 blir riktigt spännande och viktig för Länsförsäkringar Östgöta. Då öppnas nämligen ett helt nytt fullsortiments-kontor i nya ”Magnentus Tower” på Hospitalsgatan 3 i Norrköping.

Kort om Länsförsäkringar Östgöta

Grundades: 1871 – firar 175 år 2016.

 

Kontor: 7 kontor i Östergötland.

 

Antal anställda: 330 engagerade medarbetare.

 

Ägarform: Lokalt kundägda av östgötarna.

 

Antal kunder: 220000 östgötar.

 

Utmärkelser 2016: Sveriges mest nöjda privatkunder inom bank, sakförsäkring, bilförsäkring och pensions-/livförsäkring, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

 

Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala länsförsäkringsbolag som tillsammans utgör Länsförsäkringar.