”Vi utvecklar lokaler för livet i Norrköping”

I Norrevos uppdrag från kommunen ingår bland annat att utveckla nya förskolor och skolor.

Uppdraget för kommunens nya fastighetsbolag Norrevo är viktigt. I en stad i förändring är det nämligen viktigare än någonsin att Norrköping utvecklar nya kommunala lokaler så som förskolor och skolor.

Just nu händer det mycket på Norrevo Fastigheter AB. Nya planer för renoveringar tas fram parallellt som förberedelser pågår för nybyggnation av lokaler för kommunens verksamheter. Micael Antamo, vd på bolaget, ser fram emot att tillsammans med sina snart 50 medarbetare dra igång verksamheten på högvarv.

 

– Det jobb jag har och den tid vi lever i är mycket inspirerande. Det är en fantastisk förmån att få starta ett nytt bolag som direkt är med och påverkar Norrköpings utveckling och framtid.

 

Norrevo har bara funnits sedan januari 2016. Fram till årsskiftet 2016 arbetade de flesta av Norrevos medarbetare i Norrköpings kommuns organisation för lokalförsörjning samt i det kommunala bolaget Samhälls- och Eventfastigheter.

 

– Den första tiden har mycket handlat om internt arbete och att smälta samman organisationen. Det arbetet fortsätter förstås men vi måste fokusera mer på våra kunders behov, säger Micael Antamo, som tidigare varit fastighetsdirektör inom Region Östergötland. Han har även jobbat inom Hyresbostäder och inom det privata näringslivet.

 

Vad handlar Norrevos uppdrag om?

– Det består i huvudsak av förvaltning och utveckling, grundläggande om att hålla kommunens alla fastigheter i ett gott skick. I det ingår såväl underhåll som funktion av lokalerna. Vi har även ansvar för att den dagliga driften av fastigheterna sker på rätt sätt och att fel åtgärdas inom rimlig tid.

 

Samtidigt som förvaltningsarbetet pågår gäller det att även arbeta med utveckling. Inte minst nu när Norrköping växer och många större projekt är på gång. Det gäller till exempel förändringar av befintliga lokaler, teknikuppdatering och underhåll men även andra typer av om- och nybyggnationer.

 

Investeringsbudgeten för 2017 ligger på cirka 800 miljoner kronor. De största fastighetsinvesteringarna ska göras inom utbildningsverksamhet och vård- och omsorgsverksamhet, men i budgeten finns även investeringar för kultur- och fritidsverksamhet och för social verksamhet.

 

Hur ser du på framtiden? Kommer ni att hinna med både underhåll och nybyggnation?

– Det är en utmaning. Det är ingen hemlighet att underhållet av vårt fastighetsbestånd är eftersatt. Samtidigt innebär stadens tillväxt att behoven av nya fastigheter växer. Så visst, ekvationen blir svår, men inte omöjlig. De flesta stora projekten ligger i framtiden. Vi har bra framförhållning och vi vet vad vi behöver göra.

Om Norrevo Fastigheter AB:

›› Norrevo förvaltar och utvecklar cirka
1100000 kvadrat-meter lokaler som nyttjas av Norrköpings kommun.

 

›› I fastigheterna finns verksamhet inom utbildning, omsorg, kultur och sport.

 

›› I de fastigheter som Norrevo förvaltar finns även samtliga arbetsplatser för kommunens 10 000 medarbetare.

 

›› Namnet Norrevo är en kombination av första stavelsen i Norrköping med inledningen av det latinska ordet evolvere, som betyder utveckla.