Denna artikel är en annons

Vi bidrar med teknisk kompetens i stora stadsutvecklingsprojekt

WSP har en uttalad strategi att satsa i Östergötland som är centralt utpekad som en av landets mest expansiva tillväxtregioner med stor potential. Det säger Mikael Åberg, av­delningschef WSP i Norrköping, flankerad av Roger Tallving och Anna Schabbauer.

WSP som är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, är just nu engagerad i ett flertal omfattande samhällsbyggnadsprojekt i Norrköping, bland andra omvandlingen av Inre hamnen och ut- och ombyggnaden av Vrinnevisjukhuset.

Båda är det vi kallar multidisciplinära projekt, det vill säga där flera tekniker och affärsområden är involverade. Vi har möjlighet att leverera helhetslösningar då vi har den nödvändiga kompetensen här i Norrköping, säger avdelningschefen Mikael Åberg.

 

WSP är även i högsta grad delaktiga i Ostlänkenprojektet, det största i regionen och ett av de största i landet.

 

– I Linköping tar vi fram järnvägsplanen på uppdrag av Trafikverket. I Norrköping arbetar vi med planeringen av resecentrum, säger Mikael Åberg.

 

Han berättar att WSP har en uttalad strategi att satsa i Östergötland som är centralt utpekad som en av landets mest expansiva tillväxtregioner med stor potential.

 

– Det är bara att titta på alla byggkranar just nu. Här finns både stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt. Det är otroligt intressant och spännande, säger Mikael Åberg och betonar den nytta som WSP kan bidra med genom att ha alla affärsområden på plats i såväl Norrköping som Linköping. Ett 80-tal anställda på vardera ställe. Det innebär snabba kommunikationer, snabba beslutsvägar och snabba leveranser. Att jobba multidiciplinärt skapar också en bra stämning på kontoren då alla lär känna varandra bättre och man får en större förståelse för varandras kompetenser.

 

I somras påbörjades arbetet med Inre hamnen, där WSP har 40 medarbetare delaktiga i den nya stadsdelens första etapp. Uppdragsledaren Anna Schabbauer berättar:

 

–Vi utför allt från geotekniska undersökningar, risk- och säkerhetsanalyser, stöd till Byggherrar till att ta fram bygghandlingar till de kaj- och kanalkonstruktioner som ska byggas. Vi tar även fram teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet som lämnas till mark- och miljödomstolen.

 

– Så det är ett brett och mycket omfattande uppdrag, och väldigt intressant. Vi bidrar till att göra något riktigt bra av den här stadsdelen som ju blir totalt annorlunda mot idag. Självklart hoppas jag att vi får arbeta vidare med nästa etapp, säger Anna Schabbauer.

 

På andra sidan stan är ungefär lika många WSP-medarbetare engagerade i flera olika delprojekt i ut- och ombyggnaden av Vrinnevisjukhuset. Fokus är nu på det nya akuthuset.

 

– Vi arbetar med planering, konstruktion av betong och stål, el-projektering, VVS, geotekniska undersökningar, besiktningar, installationssamordning av styrsystem med mera. Vi tar alltså fram massor av information och underlag som omvandlas till bygghandlingar, förklarar projekteringsledaren Roger Tallving.

 

WSP samordnar även delar av den mycket viktiga 3D-projekteringen. Det handlar om att bygga upp sjukhuset med all verksamhet virtuellt för att på så sätt se hur det kommer att bli reellt, allt för att minimera fel i kommande byggproduktion.

 

Att det är komplext att planera och projektera en omfattande ut- och ombyggnad av ett stort sjukhus säger sig självt. Samtidigt som bygget pågår ska högspecialiserad vård bedrivas som vanligt.

 

– Allt måste helt enkelt fungera under hela byggtiden. Det får inte bli fel. Det kräver en ytterst noggrann planering och samordning, säger Roger Tallving.

 

Att få arbeta med projektledning i så speciellt projekt, med en så välkänd byggnad som berör så många människor och som gör en så stor samhällsnytta, är självklart mycket intressant och stimulerande, betonar han.

 

– Dessutom utmanande för egen del, jag lär mig nya saker hela tiden.

Kort om WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhälls­utveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 38000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3700 medarbetare.