Vi återskapar en levande stadsdel

att vara stolta över

Illustrationer: Erik Telldén

Alla nya bostäder är viktiga. Kan man bygga en stor mängd på ett och samma ställe är det bra. Att dessutom bygga på en så attraktiv plats som Inre hamnen, med närhet till city, promenaderna och Ostlänken, kan knappast bli bättre.

Norrköping står med en starkt växande befolkning mitt i en stor förändring. Ostlänken tillsammans med stora stadsutvecklingsprojekt kommer i högsta grad att bidra till stadens framtida attraktionskraft.

 

– Vi växer med ungefär 2 000 invånare per år och har alltså ett jättestort behov av nya bostäder, som ju är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt.

 

Det säger Fredrik Wallin, som är projektledare för Inre hamnen, ett av Norrköpings i särklass bästa lägen för nya bostadsmiljöer. Här finns framförallt möjlighet att bygga många bostäder. Men inte bara det, här i det gamla hamnområdet Östra Saltängen ska en levande innerstadsmiljö växa fram.

 

Totalt handlar det om cirka 2 000 nya bostäder. 2028, samma år som nya Ostlänken tas i bruk, ska stadsdelen i sin helhet vara fullt utbyggd. De första bostadshusen, 900 lägenheter i kvarteren närmast kaj, är tänkta att börja byggas 2019, med möjlig första inflyttning 2020.

 

– Att bygga stad så vattennära är inte alla som har möjlighet till. Det blir ett fantastiskt nytt stadsrum med bostäder och kontor, butiker, restauranger, kaféer, bad och småbåtshamn, något som alla vi Norrköpingsbor kommer att vara väldigt stolta över.

 

Det blir, påpekar Fredrik Wallin, en självklar del av stadskärnan, ett område som skapar nya flöden och rörelsemönster och som på ett naturligt sätt kopplar samman Inre hamnen med innerstaden.

 

Redan nu i vinter börjar det viktiga arbetet med rening av förorenad mark. Mer än 150 år av omfattande verksamhet inom varv och industri har satt sina spår.

 

– Arbetet med att rena marken är en stor utmaning som kommer att ske i flera etapper, från öster till väster. Det innebär att arbetet med nya kajer, gator och på sikt även bostadsbyggandet på samma sätt börjar i den östra delen av området, förklarar Fredrik Wallin, som speciellt lyfter fram Inre hamnen med tanke på hållbarhet.

 

– Här bygger vi en tät stad i ett redan bebyggt område som inte alltid bestått främst av industrier. Här fanns ganska många bostäder som revs och först på 1900-talet ersattes av mindre industrier. Vi återtar nu alltså den här delen av Norrköping genom att återskapa en levande stadsdel.

 

Hållbarhetsmässigt innebär det att mycket av den befintliga infrastrukturen, som till exempel vägar, kan tas tillvara. Staden ärver också ett gatunät och gamla kvarter som nu, när det inte längre är hamnverksamhet i området, kan användas på andra sätt. Även gamla gränder som byggts bort kommer att återskapas.

 

– Med Inre hamnen får stadskärnan en ny årsring som ger Norrköping som helhet ett jättelyft. Speciellt eftersom som staden steg för steg kommer att närma sig nya resecentrum vid Ostlänken. Läget kunde knappast vara bättre, avslutar Fredrik Wallin.

– Att bygga stad så vattennära är få förunnat. Det blir ett fantastiskt nytt stadsrum, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Foto: Rosie Alm