Denna artikel är en annons

”Vi är med och formar Norrköpings framtid”

– Vi planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten, berättar Leif Strenge och Tomas Andersson, uppdragsledare på Sweco i Norrköping.

Sweco utformar och planerar Ostlänken genom Norrköpings kommun på uppdrag av Trafikverket. Dessutom arbetar de med Norrköpings nya godsbangård och Kardonbanan, en ny anslutning till Södra stambanan.

Båda projekten är viktiga förutsättningar för Ostlänken – Sve­­riges första moderna höghastighetsjärnväg som börjar trafikeras 2028. Just nu pågår ett intensivt pla­ne­ringsarbete.

 

– Vårt uppdrag handlar om att ta fram ett beslutsunderlag med förslag till järnvägens sträckning genom Norrköping – fyra mil, där alla tänkbara detaljer ska beaktas, säger Tomas Andersson, uppdragsledare på Sweco, som ser arbetet med Ostlänken som det mest spännande och utmanande uppdrag han arbetat med.

 

Bara det faktum att det handlar om persontåg i hastigheter upp till 320 km/tim, jämfört med X2000 med maxfart 200 km/tim, säger något om komplexiteten i uppdraget.

 

– En utmaning i just Norrköping är att lösa nivåskillnaden mellan Kolmården och Malmölandet. Det rör sig om cirka 100 meter och kräver troligtvis en lång tunnellösning genom berget. Det är hela tiden en avvägning mellan funktion, ekonomi och miljö, förklarar Tomas Andersson.

 

Han lyfter samtidigt fram Swecos breda kompetens och erfarenhet att leverera fungerande helhetsåtaganden i riktigt stora samhällsprojekt. På plats finns expertis inom alla de kunskapsområden inom teknik, miljö och planering som är helt nödvändiga i de tre järnvägsprojekten i Norrköping. Två av dem är förutsättningar för Ostlänken och ligger därför före i tid.

 

Det handlar om projektering av 7 kilometer ny järnväg för godståg till Norrköpings hamn via Malmölandet – Kardonbanan – som börjar byggas redan nästa år, följt av nya godsbangården som ska börja trafikeras 2018.

 

– Den nuvarande godsbangården måste helt enkelt ge plats för stadsutvecklingen kring Ostlänken och resecentrum. En ny betydligt större och mer effektiv byggs därför på Malmölandet, varifrån Kardonbanan ansluter till Södra stambanan vid Åby, säger uppdragsledaren Leif Strenge. Han förklarar att de båda projekten sammantaget är en viktig del i arbetet att utveckla Norrköping som logistiknod och att öka andelen gods på järnväg.

 

– Det handlar om mycket betydelsefulla projekt som indirekt är kopplade till Ostlänken. Det kräver vår samlade kompetens inom Sweco, avslutar Leif Strenge.

FAKTA

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.

 

Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang.

 

Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år.