Denna artikel är en annons

Svenska kyrkan är en del av livet i Norrköping

– Samarbetet över gränserna gör det enklare att verkligen kraftsamla och tänka nytt, säger Katarina Wändahl, adjunkt Norrköpings pastorat. På bilden tillsammans med kyrkoherde Thomas Wärfman.

– Kyrkan har funnits i Norrköping i minst 900 år – både i staden och i den omgivande trakten. Vi har alltid varit närvarande i människors liv i både sorg och glädje.

Det säger Thomas Wärfman, kyrkoherde i Norrköpings pastorat.

 

– Svenska kyrkan i Norrköping vill bidra till ett gott liv för alla oavsett vem man är och när man kom hit. Det innebär att vi samlas till gudstjänst, stödjer en ensam mamma och att vi är med på parken och hejar på IFK. Det handlar om hela livet.

 

Vi lever i en spännande tid, mycket positivt händer här i Norrköping. Men samtidigt upplever nog många en viss oro inför alla stora utmaningar. Vad kommer att hända? Hur ser framtiden ut, vad kommer att ske i världen med alla politiska och religiösa spänningar? Man ställer sig frågan: Hur kan jag vara med och bidra till en bättre värld?

 

– En utmaning just nu är utanförskapet i samhället. Svenska kyrkan i Norrköping vill bidra till att öka gemenskapen mellan individer och grupper. Egentligen handlar det om ett fredsarbete här på hemmaplan, säger Thomas Wärfman.

 

– I gudstjänsten varje söndag önskar vi varandra Guds fred och frid och ber för det. Därför vill vi också jobba praktiskt för att människor här i stan ska få leva i fred och harmoni med sig själva och sin omgivning.

 

En följd av omvälvningarna i världen var att antalet asylsökande förra året ökade dramatiskt i Sverige och i Norrköping.

 

– För oss i kyrkan var det naturligt att i den situationen göra det vi kunde, säger Katarina Wändahl, adjunkt i pastoratet.

 

– Vi utgick utifrån vår tro att Gud älskar varje enskild människa oändligt mycket. Det måste få praktiska konsekvenser. Många norrköpingsbor ville hjälpa till och vi kunde då ge dem möjligheten att göra det.

 

Idealiteten är stor i Svenska kyrkan och många människor har funnit en uppgift i någon av våra församlingar. Thomas Wärfman poängterar att det ideella engagemanget är en av kyrkans hörnstenar:

 

– Det är viktigt att ge människor möjlighet att engagera sig för det vi har gemensamt och det är också hälsosamt att få ge av sitt eget till någon annan.

 

Katarina Wändahl säger att samverkan med andra aktörer är bra när man vill arbeta för en bättre värld:

– Det kan handla om samarbete med kommunen, föreningar, företag och andra religiösa samfund. Vi kanske inte alltid har samma ingång i samarbetet. Vi i Svenska kyrkan är med utifrån vår tro, någon är med för medborgarnas bästa, medan någon annan vill samverka för att skapa en god boendemiljö för sina hyresgäster. Alla har olika drivkrafter, men vi möts i den praktiska handlingen. Samarbetet över gränserna gör det enklare att verkligen kraftsamla och tänka nytt.

 

Gemenskapen mellan människor ökar också genom de mötesplatser som Svenska kyrkan bidrar med under vardagar och helger.

 

– Vi behöver fler öppna arenor än köpcentrum och sjukhus där vi möts utanför våra vanliga invanda mönster. Då ökar vi förståelsen och tilliten till varandra. Vi vill att kyrkan får fungera som en sådan plats, anser Thomas Wärfman.

 

Svenska kyrkan i Norrköping kommer att fortsätta att bidra till ett gott liv för alla oavsett vem man är. Vi tror att Gud älskar varje människa och det motiverar oss att verka för en bättre och fredligare värld.

”Vi tror att Gud älskar varje människa och det motiverar oss att verka för en bättre och fredligare värld.”

Kyrkoherde Thomas Wärfman

Fakta: Svenska kyrkan i Norrköping/Norrköpings pastorat

Till ytan hela Norrköpings kommun (utom Vikbolandet som har två egna pastorat)

 

78 000 medlemmar

 

230 anställda/300 inkl. säsongs­anställda

 

4 församlingar: Borgs, Kolmården, S:t Johannes och S:t Olof.

 

Kyrkogårds-förvaltning.

 

27 kyrkor och kyrkorum.

 

23 kyrkogårdar och begravnings­platser.

 

Förskola med 3 enheter.

 

Diakonicentrum.