Stort intresse för småhustomter

Foto: Crelle

Just nu finns cirka tusen intressenter i Norrköpings kommuns tomtkö. Antalet tomter till salu är däremot bara ett fåtal. Områden där nya tomter är på gång är bland annat Ringstad Mo och Svärtinge skogsbacke.

Vi har en brist på tomter i förhållande till det intresse som vi tror finns, framför allt på stadsnära tomter, det vill säga där bristen är som störst. Björkalund där vi planerar att erbjuda tomter under 2017 kommer ge ett svar på om intresset är så stort som vi tror, säger Jenny Björk, mark- och exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret.

 

Nytt för i år är att stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett antal villatomter att erbjuda till de sökande som står i kommunens tomtkö. Målet för 2016 var 35 tomter, vilket i det närmaste kommer att uppnås tack vare 15 tomter som kommer att lämnas ut till försäljning vid mitten av december – 11 i Ringstad Mo och fyra i Svärtinge. Målet för 2017 borde bli något liknande.

 

Småhustomter som erbjuds till tomtkön är främst tänkt för tomter på kommunal mark. Men det förekommer att även privatägda tomter förmedlas.

 

– De senaste åren har vi faktiskt erbjudit fler privatägda än kommunägda tomter, konstaterar Jenny Björk. När det sker kan tomterna vara låsta till en viss husleverantör, vilket inte gäller tomter på kommunal mark. Själva hanteringen av tomterbjudanden från privata företag sköter markägaren helt själv.

 

– När det blir aktuellt att sälja skickar vi ut information till alla som står i tomtkön som då kan lämna in en intresseanmälan till oss, säger Jenny Björk.

Jenny Björk, mark- och exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret, ansvarig för Norrköpings kommuns tomtkö.

Tomter på gång

Björkalund

›› Planerna för en ny, barnvänlig stadsdel växer fram ur landskapet söder om Vrinnevisjukhuset. Steg för steg kommer området att utvecklas till att bli en helt ny stadsdel med över 400 nya bostäder, både småhus och lägenheter i flerbostadshus. En mindre del av området, cirka 63 tomter, kommer att bli tillgängliga under 2017. Preliminärt kommer 19 av dessa att erbjudas via kommunens tomtkö Just nu pågår byggnation av gatan och övrig infrastruktur till det första området.

 

Svärtinge skogsbacke

›› Beläget i en naturskön sluttning mot sjön Glan växer det attraktiva och naturnära bostadsområdet Svärtinge Skogsbacke fram. Totalt kan omkring 500 nya bostäder i en blandning av villor, radhus och lägenheter få plats i området. Nu pågår förberedelser för nästa utbyggnadsetapp. Nya tomter planeras att släppas i början av 2017.

 

Ringstad Mo

›› I Ringstad Mo planeras det för ett nytt område för småhustomter. Området ligger nordväst om Norrköping där Finspångsvägen möter riksväg 51. 11 nya tomter släpps inom kort till tomtkön.

 

Skärblacka

›› Odensåker, vid sjön Glans södra strand cirka 3 kilometer nordost om Skärblacka, möjliggör detaljplanen fyra nya tomter på kommunal mark, som planeras erbjudas via tomtkön under 2017. Tomter kommer inte vara bundna till någon husleverantör.

 

Svärtinge, gamla landsvägen

›› I nordvästra delen av Svärtinge längs Gamla Landsvägen planeras fyra tomter för småhus att fördelas via tomtkön under senare delen av 2016. Tomterna kommer inte vara bundna till någon husleverantör.