Stora trafiksatsningar vid Kolmårdens djurpark

Norrköpings kommun och Trafikverket förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för besökare till och från djurparken och för de boende i området.

Väg 903 som går förbi Kolmårdens djurpark är smal och det är inte alltid lätt att komma fram på vägen. Satsningarna som ska vara klara under 2017 ska göra så att kollektiv- och biltrafiken flyter på året runt.

 

– Framkomligheten och trafiksäkerheten behöver förbättras. Idag är det under högsäsong ofta långa köer utefter väg 903, säger Niklas Engström, enhetschef på tekniska kontoret.

Regionala medel finns nu avsatta att skapa en helt ny trafiklösning, en förbifart Krokek, som förväntas minska bilköerna.

 

Det byggs en ny entré till djurparken med ny anslutningsväg för att avlasta den nuvarande infarten. Vid den nya entrén skapas 700 nya parkeringsplatser. Det arbetet kommer att vara färdigt till säsongstarten 2017.

 

En viktig målsättning med satsningen är att det ska vara enkelt att resa kollektivt. Bussförbindelsen mellan Norrköpings centrum och Kolmårdens djurpark har redan utökats. För att fler ska välja att åka buss byggs två nya busshållplatser utefter väg 903 i höjd med djurparken.

– Framkomligheten och trafiksäkerheten behöver förbättras. Idag är det under högsäsong ofta långa köer utefter väg 903, säger Niklas Engström, enhetschef på tekniska kontoret.

Här förbättrar vi trafiksäkerheten i Norrköping

Ett urval av kommande väg- och trafikarbeten

›› Gång- och cykelväg längs med Stockholmsvägen

Mellan Ingelstarondellen och Järngatan bygger vi ett övergångsställe och en cykelpassage.

 

›› Nya gator i Björkalund (Södra Vrinnevi)

Söder om Vrinnevisjukhuset byggs ett nytt bostadsområde, Björkalund. Seniorboendet Bovieran är den första byggnaden i området. Nu fortsätter arbetet med att bygga ut gator och gång- och cykelvägar.

 

›› Tryggare trafikmiljö i Kneippen

Lindgatan förlängs ut till Linköpingsvägen och parkmark rustas upp och förbereds för kommande bebyggelse. Gatorna och parkområdet får ny belysning som skapar en tryggare trafikmiljö i området.