Se hit Norrköpingsbor,

vi blir fler och fler

Norrköping är en kommun med stark tillväxt. Befolkningen ökar för varje månad som går. Den 31 oktober 2016 var Norrköpings folkmängd 138 780 personer enligt Kommuninvånardata (KID) 4 november 2016. Under året har folkmängden ökat med 1 750 personer.

 

Befolkningstillväxten hittills i år är den högsta under månaderna januari-oktober, jämfört med de senaste tio åren, 2007–2016. Ökningen under oktober månad var hela 210 personer.

 

Norrköping växer också i antalet nyfödda. 1 500 barn hittills under året, vilket är 30 fler än under samma period 2015.

 

Källa: Informationen bygger på uppgifter från kommunens eget befolkningsregister som heter KID (kommuninvånardata). Uppgifterna avser folkbokförd befolkning.