Nya stadsmiljöer

Ett urval av pågående och planerade projekt i Norrköping

Illustration: Björn Lundkvist

Sandtorp

1 & 4. Skanska bygger radhus i kvarteret Lyran och Harpan.

 

2. I kuvertet Tuban byggs cirka 35 bostadsrätter av ED Bygg.

 

3. PEAB bygger cirka 40 bostadsrätter i kvarteret Pukan.

 

5. Sandtorp 2, etapp 1. Utvecklingen av Sandtorp fortsätter och cirka 250

lägenheter planeras. OBOS, Concent, FB Bostad, Botrygg och Slättö kommer att bygga i området. Byggstart beräknas till slutet av 2017 eller början av 2018.

 

6. I Sandtorp bygger Norrevo ny förskola som kommer att stå färdig våren 2018 och har plats för sex avdelningar.

 

Kneippen

7. I kvarteret Mesen i Kneippen planerar Hyresbostäder för ett trygghetsboende med 70 lägenheter.

 

Såpkullen

8. Norrevo bygger äldreboende med cirka 80 lägenheter. Äldreboendet ska stå färdigt våren 2018.

 

9. Magnolia bygger ungefär 270 hyresrätter vid Östgötaporten.

 

Industrilandskapet

10. Klövern, Hyresbostäder och Studentbo planerar för cirka 90 studentlägenheter med förväntad byggstart 2017 längs Kungsgatan i kvarteret Bommen. Det planeras även för kontorslokaler och kommersiella lokaler i det nya stadskvarteret.

 

11. I Industrilandskapet bygger Lundbergs cirka 400 hyresrätter. Inflytt beräknas till 2018.

 

12. Vid Knäppingsborg planerar Corhei för cirka 15 lägenheter som kan börja byggas 2017. Här kommer även att finnas kontor och restaurang.

 

13. I Västgötebacken uppför ED Bygg ett flerbostadshus med 15 hyresrätter.

 

14. I kvarteret Mjölnaren bygger HSB ett 70-tal bostadsrätter.

15. Norrevo bygger parkeringshus i kvarteret Vårdtornet med plats för cirka 300 platser som beräknas vara klart i augusti 2017.

 

16. Garvaren. Pågående arkitekttävling, cirka 30 lägenheter planeras.

 

17. Yllefabriken. Gamlebro, Sthål, Hyres­bostäder och Heimstadens gemensamma bolag bygger cirka 100 hyres- och bostadsrätter. Etapp 1 inleds 2017 när befintligt hus byggs om, preliminär inflyttning 2018. I etapp 2 planeras för en tillbyggnad med 50 lägen­heter och kommersiella lokaler.

 

Centralbadet

18. Vid Centralbadet i kvarteret Vattenkannan bygger GG Bygg cirka 20 ägarlägenheter i en första etapp. Ytterligare två etapper planeras.

 

Ljurafältet

19. Intill Vasaparken bygger Riksbyggen cirka 50 bostadsrätter.

 

20. På Ljurafältet bygger HSB cirka 45 bostadsrätter.

 

21. Conlega planerar att bygga cirka 25 bostadsrätter vid Ljurafältet.

 

Hageby

22. Vid Söderport kommer Concent att bygga cirka 130 lägenheter. Ytterligare bostäder planeras i området.

 

Oxelbergen

23. I Oxelbergen planerar Kungsleden för cirka 20 bostadsrätter. Påbörjas 2017.

 

Norrköping vid Strömmen

24. Vid gamla busstationen bygger HSB cirka 60 lägenheter och Kärnhem cirka 50 lägenheter.

 

25. På Strömsholmen byggs ett boutiquehotell av Tjuren Projektpartner. Hela området ses över och blir en välkomnande oas för Norrköpingsborna och stadens besökare med bland annat en ny park.

26. Kalvhagen. Ny park och lekplats. Temat för lekmiljön är klättring och det kommer att

finnas både gungor och trädkojor att leka i.

 

27. Södra Kajen. Här byggs tre restaurangpaviljonger. I början av 2017 kommer Norrevo att söka intressenter som vill bedriva verksamhet i paviljongerna.

 

Gamla staden

28. På parkeringen bakom förvaltningshuset Rosen planerar Hyresbostäder att bygga nytt bostads- och kontorshus. Tanken är att det ska bli cirka 70 lägenheter. Byggstart 2018.

 

29. Nya Torget får en ny skepnad. Här bygger Botrygg nya bostadshus med 40 bostadsrätter och Norrevo bygger ett parkeringsgarage under marken med cirka 180 parkeringsplatser.

 

30. I kvarteret Tullhuset bygger Magnentus nytt kontorshus i tio våningar.

 

Sandbyhov

31. I Sandbyhov bygger Hemsö äldreboende med cirka 75 platser. I området planeras det också för fler äldreboenden, förskola och över 100 lägenheter. Byggstart under 2018.

 

Utanför kartan

32. I Åby bygger Riksbyggen ca 45 lägenheter enligt deras koncept Bonum för dig över 55 år.

 

33. Wood and Hill bygger cirka 30 bostadsrätter i kvarteret Jagen Lindö. Ytterligare cirka 200 lägenheter planeras i Lindö vid Lindö Småbåtshamn.

 

34. Hyresbostäder bygger cirka 55 hyresrätter i kvarteret Rotflyet i Rambodal.