Nya parkeringshus för boende

och för allmänheten

Just nu pågår bygget av ett parkeringshus med drygt 300 p-platser i kvarteret Vårdtornet i Industrilandskapet. De är i första hand tänkta för de boende i området.

De nya bostadskvarteren i Industrilandskapet med Yllefabriken i spetsen förutsätter platser för de boende att ställa sina bilar. Men att bygga nya parkeringshus i områden som ingår i riskintresset för Norrköpings innerstad och som därmed bedöms ha stort kulturhistoriskt värde, är givetvis en uppgift som kräver stor varsamhet och anpassning till närområdet.

 

– Vi har lagt ner extra stor energi på gestaltningen i det här fallet. Det är viktigt att huset på ett naturligt sätt smälter in i stadsmiljön, säger Magnus Nilsson, vice vd Norrevo Fastigheter AB, som leder projektet på uppdrag av Norrköping Parkering AB.

 

Han berättar att man i kvarteret Vårdtornet tagit fasta på den för Norrköping typiska industriella tegelarkitekturen, som tillsammans med moderna inslag kommer att skapa något unikt anpassat till platsen.

 

En parkeringsanläggning av helt annat slag byggs på Nya Torget, som precis som kvarteret Vårdtornet kommer att tas i bruk nästa höst. Här handlar det om ett parkeringsdäck med 181 platser under torget. 25 p-platser är vikta för boende i de tre bostadsfastigheter som byggs på platsen.

 

– Till skillnad mot vårdtornet är syftet att öka allmänhetens tillgång till parkeringsplatser i centrala staden, säger Magnus Nilsson.

Kvarteret Vårdtornet – parkeringshus med 300
p-platser för boende i Industrilandskapet.