Ny gångpassage vid Industrilandskapet

Norrköpings kommun utreder just nu möjligheten att bygga en ny 50 meter lång gångpassage vid Industrilandskapet.

 

– Det gör att man inte behöver gå via Kvarngatan för att ta sig runt Industrilandskapet, säger Jan Holmberg, projektledare på Norrköpings kommun.

 

Från den tänkta passagen har allmänheten utsiktsplats över Strömmen och man kan promenera genom Industrilandskapet på södra sidan om Strömmen upp till Bergsbron. Från Bergsbron finns en trappa upp mot Kungsgatan, vilket gör att man inte behöver gå via Kvarngatan för att ta sig runt i Industrilandskapet. Tanken är att gångpassagen ska öka framkomligheten, binda ihop promenadstråket och göra området kring bostadshuset Katscha mer tillgänglig för allmänheten.

 

Projektet upphandlas i detta nu och besked kommer i början av 2017.