Denna artikel är en annons

Kopparhusen – Modernt stadskvarter på historisk mark

Cirka 3000 kvm toppmoderna kontor kommer att byggas ut mot Kungsgatan. Här finns ytor anpassade till det lilla enmansföretaget i form av kontorshotell och kontorslokaler med plats för 15-20 medarbetare och uppåt. Självklart kommer hela projektet att miljöcertifieras – Miljöbyggnad Silver.

På en av de sista stora obebyggda tomterna i Industrilandskapet, kvarteret Bommen, kommer om några år ett nytt stadskvarter ha växt fram som en viktig del i förtätningen av centrala Norrköping.

Vi vill med bostäder och kontorsmiljöer tillföra något alldeles extra till den gamla fina industrimiljön, alldeles intill universitetsområdet, säger Mikael Forkner, regionchef Öst på fastighetsbolaget Klövern.

 

Kvarteret som ligger i hörnet Kungsgatan-S:t Persgatan var egentligen tänkt för industri och kontor. Men utifrån det stora behovet av nya bostäder och primärt studentbostäder i stadsnära läge var det naturligt att fastighetsägaren Klövern vände sig till det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder för ett samarbete. Helheten av kvarterets utformning och framtida användning har vuxit fram i samverkan med Norrköpings kommun.

 

– Resultatet har blivit ett minst sagt spännande omvandlingsprojekt. Den avrivna industritomten, som länge fungerat som parkeringsplats, kommer om några år att ha fyllts av nytt liv i form av student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer, berättar Mikael Forkner.

 

Det handlar om cirka 110 hyreslägenheter för studenter, fördelade på traditionella 1-2 rok, samt ett antal större Kombo-lägenheter, 4:or och 5:or där de boende delar kök och vardagsrum. Dessutom drygt 30 traditionella bostäder som är mycket lämpliga och ändamålsenliga för forskare och gästforskare. Första inflyttning är beräknad till 2019.

 

– Vi vill med Kopparhusen tillföra ytterligare stadskvaliteter utefter utbildnings- och kunskapsstråket i Industrilandskapet och på så sätt bidra till en sammanhängande stadskärna. Det blir alltså inget stängt kvarter med bara bostäder och kontor, poängterar Mikael Forkner.

 

Han beskriver tvärtom ett levande kvarter med en stadsmässig innergård med liv och rörelse, restauranger och caféer, även rekreationsytor tillgängliga för allmänheten. Det vill säga sköna platser för trivsel och umgänge, möten och arbete.

 

Gestaltningsmässigt har områdets kulturhistoriska värden givetvis beaktats. Kopparhusen blir med andra ord en modern tolkning av den gamla industrimiljön, med dess varierade former och höjder. Den yttre fasaden får en behandlad kopparyta i ett mönster med koppling till den textil som en gång producerades i områdets fabriker.

 

– Kvarteret i sin helhet blir en naturlig del av det kluster av innovativa företag som redan verkar i området. Både de boende och företagens medarbetare kommer alltså att befinna sig i en minst sagt kreativ och inspirerande miljö.