Med Sandtorp fylls en lucka i stadsbilden

Foto: Crelle

När allt är färdigtbyggt kommer Sandtorp att bestå av cirka 650 bostäder av olika karaktär. Dessutom skolor och förskolor, centrumbebyggelse med affärer och arbetsplatser.

Förtätningen av det nya området Sandtorp, länken mellan Klockaretorpet, Kneippen och Norrköpings innerstad går nu vidare. Målet är att området, där bland andra SMHI håller till, inom några år ska vara en ny attraktiv del av staden med uppåt 650 bostäder.

Norrköpings starka befolkningsökning innebär ett fortsatt stort behov av nya bostäder. Mycket kommer att byggas i stadens centrala delar, men inte bara där. I Sandtorp som är en del av stadsdelen Klockaretorpet, två kilometer från centrum, pågår sedan några år tillbaka utvecklingen av en ny blandad stadsbebyggelse på hittills dåligt använd mark.

 

När allt har byggts färdigt kommer Sandtorp att bestå av cirka 650 bostäder av olika karaktär. Skolor och förskolor, centrumbebyggelse med affärer och arbetsplatser, trygga, fina mötesplatser och gröna områden kommer också att finnas.

 

Efter att bygget gick igång 2012 är den första etappen, intill Ica Kvantum, nästan klar. Totalt har cirka 170 lägenheter byggts eller håller på att bli klara, i första delen av området.

 

– Vi fyller här en stor lucka i stadsbebyggelsen. Den andra etappen av byggandet innehåller 450–500 bostäder med främst flerbostadshus – både hyresrätter och bostadsrätter. Men det blir också en del inslag av radhus, kedjehus och friliggande villor, säger projektledaren Malin Cuclair på stadsbyggnadskontoret.

 

Sandtorp har fått sitt namn av ett torpställe som legat på platsen. Malin Cuclair påpekar att Sandtorp ska binda ihop två stadsdelar av helt olika karaktär – Klockaretorpet med radhus och flerbostadsbebyggelse och villaområdet Kneippen. Tanken är att Sandtorp ska bevara de positiva bitar som stadsdelarna Klockaretorpet och Kneippen har.

 

Malin Cuclair beskriver Sandtorp som ett utmärkt exempel på kommunens plan om att förtäta staden genom att bygga på mark som inte används på bästa sätt. När nu det tomma området i stället blir en ny stadsdel, kommer Klockaretorpet att få en naturlig koppling till centrala staden. Det kommer inte att kännas som om att området ligger utanför centrala staden.

 

En stor fördel är att området redan från början har goda möjligheter att ta sig till innerstaden. Här finns både spårvagn och bussar. Med spårvagnen är man i city på tio minuter. Att cykla är annars ett perfekt alternativ.

”Med Sandtorp fyller vi en stor lucka i stads-bebyggelsen.”

Malin Cuclair

Sandtorp:

›› Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse.

 

›› Sandtorp blir en länk mellan Kneippen och Klockaretorpet.

Foto: Rosie Alm