Epoken med öde industrier i centrala Norrköping snart över

Bakom de röda tegelfasaderna i Nyborgs gamla yllefabrik, alldeles intill Motala ström, döljer sig flera våningar av gamla och slitna industrilokaler. Här håller just nu ett av Norrköpings absolut hetaste bostadsprojekt på att bli verklighet.

Totalt 20 000 kvadratmeter yta står här redo att byggas om till cirka 110 moderna lägenheter, dessutom kontor, butiker, restaurang och café.

 

– Det blir ett jättelyft för hela stråket mellan galleriorna i city och universitetsområdet, ja för hela innerstaden, säger planarkitekten Martin Heidesjö.

 

Yllefabriken är ett unikt byggprojekt på en av stadens mest framträdande platser, i hjärtat av Norrköping. Efter att länge ha stått tomt och öde ska kvarteret fyllas med nytt liv. Stadsliv. Det är, menar Martin Heidesjö, en viktig pusselbit i förnyelsen utefter Västgötegatan, mellan Drottninggatan och Skvallertorget.

 

Nyborgs yllefabrik uppfördes från 1905 till 1945. Att fabriken en dag skulle bli ett bostadskvarter kunde nog ingen av dess 400 arbetare föreställa sig när de stämplade ut för gott 1957. Bara ett tiotal år tidigare blomstrade ännu Norrköpings stolta textilbransch med hela 54 företag och 6 600 arbetare. När textilkrisen slog till med full kraft kom en stor mängd fabriksbyggnader att stå tomma.

 

– Vi kan nu skatta oss lyckliga att flertalet fått stå kvar, konstaterar stadsarkitekten Karin Milles Beier. Gradvis har de gamla industrikvarteren utefter Motala ström fyllts med nytt innehåll. Nu finns snart inga tomma hus kvar. Den stundande omvandlingen av Nyborgs gamla yllefabrik är alltså något av en slutpunkt på en lång epok med öde industrier i centrala Norrköping.

 

Karin Milles Beier poängterar att de gamla byggnaderna har ett stort värde, både historiskt och kulturellt. Det är därför viktigt att dessa värden bevaras när byggnaderna får nytt liv.

 

– Nu när den gamla stadsbebyggelsen fylls på med moderna byggnader är det viktigt att områdets kännetecken ändå i så stor utsträckning som möjligt bevaras, säger hon och påpekar att det hittills inte varit något problem. Det unika inslag i stadsbebyggelsen som Norrköping har med Industrilandskapet är något som alla inblandade aktörer värnar om.

 

Verksamheter av de mest skilda slag har flyttat in – Universitetet, SVT, museer, Knäppingsborg och ett stort antal företag. Ändå återstår en hel del insatser.

 

– Det handlar om att med ett flertal nya och ombyggda kvarter förena universitetsområdet med city, säger Martin Heidesjö. Målsättningen är att skapa liv i de medeltida kvarteren, både rusta upp det gamla men också bygga nytt.

 

För att skapa äkta stadsliv behövs bostäder, betydligt fler än vad som hittills byggts.

 

– Det handlar om att förändra övergivna byggnader men också om att bygga helt nya bostadskvarter på avrivnings­ytor, och olika så kallade lucktomter som tills nu använts som parkeringsplatser,  förtydligar Karin Milles Beier.

 

Just nu bygger HSB och ED Bygg bostäder med butiker i gatuplanet utmed Västgötegatan i kvarteren Mjölnaren och Sista supen.

 

– Byggnaden som ED bygg uppför i egen regi och som har sitt ursprung i en arkitekttävling, kommer att bli en uppmärksammad byggnad, otroligt modern och samtidigt inpassad i stadsmiljön.

Yllefabriken är ett unikt byggprojekt på en av stadens mest karaktärsfulla platser, säger Martin Heidesjö.

”Det blir ett jättelyft för hela stråket mellan galleriorna i city och universitets-området, ja för hela innerstaden.”

planarkitekten

Martin Heidesjo