VISUALISERINGSCENTER C

Unika Urban Vision

Digital teknik i världsklass visar framtidens stad

Hur kommer Norrköping att se ut när Ostlänken är på plats? Du som är nyfiken kan nu på ett lekfullt och innovativt sätt ta del av stadsutvecklingen via ett interaktivt verktyg på Visualiseringscenter C. Världsklass! Dessutom gratis.

Vad är det som händer i vår stad, det byggs ju så otroligt mycket? Och vad är på gång framöver. Har du frågor av den typen, allt som hör till visuella delen av stadens utveckling, är det 3D-kartan Urban Explorer på Visualiseringscenter C som gäller.

 

Många Norrköpingsbor och besökare har testat och fascinerats av den stora pekskärmen där man som besökare kan navigera i en 3D-modell av staden. Här talar vi om teknik i världsklass. Inte undra på att utställningen drar besökare långt utanför Norrköpings gränser.

 

Lika betydelsefull som den visat sig vara som arbetsredskap att visualisera byggprojekt för stadsbyggnadsproffs, lika spännande är den för nyfikna och engagerade skolelever. Olika kvarter och stadsdelar kan zoomas in, nya byggnader placeras ut medan andra tas bort, och så vidare.

 

Att utställningen med sina interaktiva verktyg är ett populärt besöksmål för skolklasser är alltså ganska givet. I synnerhet som barnen och ungdomarnas egna idéer och visioner lyfts fram i olika typer av workshops.

 

– Urban Explorer är tänkt som ett pedagogiskt hjälpmedel som förklarar och gör stadsbyggandet mer begripligt. Och det är så det fungerar, säger Anna Öst, chef för produktionsavdelningen på Visualiseringscenter.

 

Det är, menar hon, ett perfekt sätt att inkludera invånarna i kommunens förändringsarbete, till exempel vid medborgardialoger, då deltagarna kan se Norrköping från ovan i en mycket verklighetstrogen 3D-modell och sedan också tycka till om kommunens framtidsvisioner.

 

Syftet från Norrköpings kommun är att skapa nyfikenhet, engagemang och förståelse för frågor som rör stadens utveckling. Men det handlar inte bara om att titta, se och lära. Här finns alla möjligheter att själv experimentera, oavsett om du är stadsbyggare, arkitekt eller vanlig besökare. Kanske snabbt skissa fram ett eget förslag på framtida bebyggelse genom att måla direkt på skärmen och skapa enkla 3D-modeller, även modifiera terrängen.

 

Att Urban Vision idag är ett viktigt arbetsredskap för Stadsbyggnadskontoret råder det ingen tvekan om. Det visar om inte annat den 3D-strategi som tagits fram med målet att underlätta planeringen och kommunikationen av kommande nybyggnationer. Det innebär också att nya projekt snabbare kommer att kunna visas offentligt vid Visualiseringscenter.

 

– Att bygga stad är ett ständigt pågående arbete. Utställningen uppdateras därför hela tiden med nytt material, till exempel hur de aktuella stadsutvecklingsprojekten fortlöper, säger Anna Bäckstrand, projektledare på Norrköpings kommun.

Urban Vision, den stora touchskärmen med sin 3D-modell av staden, lockar besökare långt utanför Norrköpings gränser.

”Urban Explorer är tänkt som ett pedagogiskt hjälpmedel som förklarar och gör stadsbyggandet mer begripligt.”

Anna Öst

Urban Vision:

›› Urban Vision är en utställning och mötesplats kring stadsutveckling vid Visualiseringscenter C i Norrköping. Urban Vision är ett samarbetsprojekt mellan Visualiseringscenter, Norrköpings kommun och Interactive Institute Swedish ICT.

 

›› Öppet Alla dagar i veckan.

Fri entré. Mån-ons 8-16, Tors 8-20,

Fre 8-16, Lör-sön 11-16

 

Översiktsplanen digitalt

›› Just nu pågår arbetet med den nya översiktsplanen, både för staden och för landsbygden. Förslagen finns nu att ta del av på digitala skärmar på Visualiseringscenter C och på norrkoping.se/oversiktsplaner. Är du nyfiken på hur staden kommer att förändras på lång sikt? Välkommen!