Byggboom i Norrköping

Det byggs bostäder som aldrig förr i Norrköping. Under många år har byggtakten mer eller mindre stått stilla. Men under 2015 exploderade byggnationen fullständigt med nästan 1 000 färdigproducerade bostäder – 854 flerbostadshus och 143 småhus. Det går att jämföra med 2014 då det totalt färdigställdes 149 bostäder, varav 41 flerbostadshus och 108 småhus.

Senast det togs fram så många bostäder som nu var 1975 då 995 bostäder byggdes.

 

Källa: SCB