Denna artikel är en annons

Bostadsrätter vid Promenaden

Här erbjuder vi bland annat samtliga boende en gemensam takterrass, som en grön oas mitt i staden, säger Per Nordin.

– Det som skiljer oss från många andra är att vi tar vårt långsiktiga ansvar genom att både bygga och förvalta de nya bostadsrättsföreningarna. Vi försvinner inte när bygget är klart.

Tvärt om börjar vårt långsiktiga arbete med teknisk och ekonomisk förvaltning då. Vi har även byggt bostäder i lågkonjunktur, vilket visar på att vi också tar ett samhällsansvar. Ambitionen är två byggstarter per år. Just nu i dagarna går vi igång med BRF Promenaden, 61 nya bostadsrätter intill Centralstationen med nära till allt. Vi producerar därmed 176 lägenheter i tre fantastiska lägen just nu i Norrköping.

 

Det berättar Per Nordin, byggchef på HSB Östra i Norrköping. Tomten i fråga är tämligen välkänd för alla Norrköpingsbor. Det handlar om gamla busstationen som de senaste åren fungerat som parkeringsplats. All infrastruktur, med fjärrvärme, el och vatten är på plats. Byggstart sker i mitten av november 2016 och inflyttning planeras till hösten 2018.

 

– Det kommer att bli två mycket eleganta och lekfulla hus, 4-6 våningar. Här erbjuder vi bland annat samtliga boende en gemensam takterrass, som en grön oas mitt i staden, säger Per Nordin och berättar att 52 av de 61 lägenheterna redan är sålda innan vi har börjat gräva.

 

– Det centrala läget, nära till allt, gör att de boende troligen inte har så stort behov av egen bil. HSB passar därför på att testa ett nytt grepp med bilpool som enkelt kan bokas via en app. Genom den är man samtidigt ansluten till ett landsomfattande nätverk, vilket gör att man kan boka bil var man än befinner sig.

 

– Det kommer att finnas en startklar bil utanför huset, vid behov tar vi fram fler. På liknande sätt har föreningen en gemensam cykelpool. För dem som ändå behöver en egen bil har vi 36 parkeringsplatser under husen, säger Per Nordin, som med spänning ser fram mot utfallet.

 

Utöver BRF Promenaden, som säljstartades i september, har HSB ytterligare två projekt under produktion. BRF Norrskenet som är HSB:s tredje och sista kvarter på Ljurafältet, sålde snabbt slut. Detsamma gäller BRF Mjölnaren, mellan Campus och city i Industrilandskapet, vars 69 lägenheter lockade hela 600 intressenter. Inte undra på att lägenheterna, som har inflyttning våren 2018, direkt sålde slut.

 

– Vi vill bygga mycket, behovet av nya lägenheter är ju så enormt stort. Men vi är samtidigt angelägna om att kunna erbjuda olika alternativ, utifrån både behov och inkomster. Vi är därför öppna för att bygga på flera olika platser här i Norrköping, poängterar Per Nordin.

 

Utmaningen är att hitta byggbar mark, påpekar han. Vi söker hela tiden, både i attraktiva centrala lägen och i ytterområden. HSB är till exempel en av åtta byggherrar som ska bygga i Inre hamnen.

 

– Vi har ca 7000 bostadsrättslägenheter här i Norrköping, som vi förvaltar, både tekniskt och ekonomiskt via våra bostadsrättsföreningar. Men vi äger också ca 1300 lägenheter med hyresrätt och är öppna för att bygga fler, säger Per Nordin, som betonar HSB:s långsiktiga perspektiv på allt man gör, att det därför också är viktigt med en bra balans mellan de olika upplåtelseformerna.

 

– Faktum är att 10 procent av Norrköpings befolkning bor i en HSB-lägenhet. Och tittar man på enbart flerbostadshus så är siffran hela 17 procent. Så ingen torde kunna ifrågasätta att vi är en både stor, stark och stabil byggherre, avslutar Per Nordin med ett leende.

Just nu i dagarna går HSB igång med BRF Promenaden, 61 lägenheter intill centralstation, nära till allt.

"Vi vill bygga mycket, behovet av nya lägenheter är ju så enormt stort."