Stadsarkitekten om riktlinjerna för Norrköpings arkitektur

Hur ska vi bygga för att bäst utveckla och berika Norr­köping? Frågan sysselsätter stadsarkitekt Karin Milles Beier som håller på att ta fram en riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad.

Artiklar